På dessa sidor hittar du Joho Pyros sortiment, inköpsställen och goda råd för att bygga en kvalitetsföreställning.

Då du köpt fyrverkeripjäser läs detta

På sidan Råd och Tips har vi samlat det viktigaste du bör komma ihåg då du handhar dina fyrverkeripjäser. Du hittar även goda råd hur du lagar en litet bättre show men dina produkter än vanligt.

Vill du gå djupare i frågan om hur bygga en show finns det mycket extra material på dessa sidor.

Men under alla omständigheter läs igenom sidan Råd och Tips. Sidan innehåller inget onödigt, men kanske en hel del nytt för dig som tycker om fyrverkerier.

Fyrverkerisäkerhet

Oriktigt använda pyrverkeripjäser kan förorsaka skador för människor och omgivning.

De flesta olyckor med fyrverkeri sker p.g.a. oriktig användning. Säkerställ att raketer sitter löst i sina ställningar och att batterier är stadigt stödda på marken. Använd skyddsglasögon. Kom ihåg skyddsavstånden.

Fyrverkeri kan vara störande för omgivningen och djur. Skjuter du för känsliga öron gör ett fyrverkeri som är vackert, inte högljutt. Tänk på barnens öron; förse dem med skyddsglasögon  och hörselskydd.

En ansvarig fyrverkare tänker alltid på säkerheten, åskådarna och omgivningen.

Aktuell säkerhetsinformation